More than searching

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 14

09/08/2017
nhungle
Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 14 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1979 và đến ngày 01/02/1999 được Nhà nước Việt Nam xếp hạng "Doanh Nghiệp Hạng 1".