More than searching
Liên hệ quảng cáo: (028) 71060789

Chi phí sang tên sổ đỏ nhà chung cư

22-01-2019
nhungle

Tôi có một căn hộ chung cư mua từ năm 2014 đã có sổ đỏ đúng tên tôi, hiện nay tôi chuyển nhà và muốn bán lại căn hộ ấy cho một người bạn. Tôi xin hỏi là chi phí sang tên sổ đỏ căn hộ chung cư được quy định như thế nào?

 

Trả lời:

 

Chi phí sang tên số đỏ nhà chung cư

 

1/ Cơ sở pháp lý:

 

Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;

 

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 (sửa đổi bổ sung năm 2012).

 

2/ Nội dung trả lời:

 

Căn cứ theo khoản 1 điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ bao gồm nhà, đất. Theo điều 5,6,7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ phải nộp chi phí sang tên sổ đỏ căn hộ chung cư là:

 

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ (do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định).

 

Căn cứ theo khoản 5 điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 thu nhập chịu thuế về việc chuyển nhượng bất động sản gồm:

 

“5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

 

  1. a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  2. b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;
  3. c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;
  4. d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

 

Căn cứ theo điều 14 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2013 thì:

 

“Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

 

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí sang tên sổ đỏ, cụ thể như sau:

 

  1. a) Giá chuyển nhượng bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng;
  2. b) Giá mua bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm mua;
  3. c) Các chi phí liên quan được trừ căn cứ vào chứng từ, hoá đơn theo quy định của pháp luật, bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất; chi phí cải tạo đất, cải tạo nhà, chi phí san lấp mặt bằng; chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất; các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản.

 

Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí  sang tên sổ đỏ thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản.

 

Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp không xác định được giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng.

 

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.”

 

Căn cứ theo quy định trên thì thuế thu nhập cá nhân có hai phương pháp tính:

 

Cách 1: Thuế thu nhập cá nhân = 25% × (giá bán – giá mua)

 

Giá bán: là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng

 

Giá mua: Là giá mua được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng mua. Đối với nhà ở không có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, mua lại thì căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở.

 

Cách 2: Áp dụng khi không xác định được giá mua.

 

Thuế thu nhập cá nhân = 2% × Giá chuyển nhượng (giá ghi trong hợp đồng).

 

Nguồn: https://luathungviet.vn

Chia sẻ: