More than searching
Liên hệ quảng cáo: (028) 71060789

Bán và cho thuê bất động sản có cần phải thành lập công ty?

06-12-2018
Thanh Nguyễn

Hỏi: Hiện nay, gia đình tôi đang có nhu cầu bán và cho thuê bất động sản thuộc sở hữu chung của gia đình. Vậy chúng tôi có cần phải thành lập công ty kinh doanh bất động sản hay không?

 

Bán và cho thuê bất động sản có cần phải thành lập công ty?

 

Bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên
thì không phải thành lập doanh nghiệp. Ảnh minh họa

 

Trả lời:

 

Theo quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp, tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

 

Tại các Khoản 1, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản quy định về tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

 

1. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

 

5. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

 

7. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

 

Theo các quy định nêu trên, nếu gia đình ông/bà bán và chuyển nhượng một số bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên và thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhưng gia đình vẫn phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

 

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc
(Công ty Luật TNHH YouMe)

(Theo Doanh nghiệp Việt Nam)

Chia sẻ: