More than searching
Liên hệ quảng cáo: (028) 71060789

Vợ chồng ly hôn, có được phân chia tiền bồi thường khi thu hồi đất?

06-10-2018
nhungle

Hỏi: Nhà tôi thuộc diện giải phóng mặt bằng và được bồi thường khi thu hồi đất. Nhưng trước khi nhận được công văn giải tỏa thì vợ chồng tôi đã ly hôn và chưa tách khẩu cho vợ tôi. Vẫn đang sinh sống trong một ngôi nhà và chưa phân chia tài sản rõ ràng.

Luật sư cho hỏi giờ cấp đất thì tôi có được bồi thường 2 mảnh đất không? Xin cảm ơn.

Vợ chồng ly hôn, có được phân chia tiền bồi thường khi thu hồi đất?

Trả lời:

Theo luật đất đai 2013 Điều 74 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, khi thu hồi đất, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường vào tiền mặt theo giá giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Việc bồi thường được cấp cho người sử dụng đất đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bạn có thể căn cứ vào Quyết định của UBND huyện về bồi thường thu hồi đất quyết định đối với từng mảnh đất. Nếu bạn và vợ khi ly hôn chưa chia quyền sử dụng đất thì vợ bạn được hưởng cùng bạn tiền bồi thường.

Theo Cafeland

Chia sẻ: