More than searching
Liên hệ quảng cáo: (028) 71060789

Việt kiều đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, có được mua nhà?

22-08-2018
nhungle

Nhiều người thường hỏi: Việt kiều Mỹ và đã đăng kí giữ quốc tịch Việt Nam. Như vậy, có đủ điều kiện được mua nhà ở Việt Nam hay chưa? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay.

 

Chin chan (chintran2015@yahoo.com)

 

Việt kiều đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, có được mua nhà?

 

Trả lời:

 

1. Nếu như người Việt Kiều đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì bạn có thể mua nhà và sở hữu nhà ở Việt Nam.

 

Căn cứ theo Điều 7 Luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015) quy định các đối tượng sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

 

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước.

 

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

– Cá nhân, tổ chức nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

 

2. Theo Điều 8 Luật trên quy định về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở:

 

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; với cá nhân, tổ chức nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.

 

– Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau:

 

+ Thứ nhất, đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, thuê mua, mua, nhận tặng cho, nhận góp vốn, nhận thừa kế, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

 

+ Thứ hai, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài  (Việt kiều) thì thông qua hình thức thuê mua, mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh BĐS (gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh BĐS); nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật: mua, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở của cá nhân, hộ gia đình.

 

+ Thứ ba, đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này.

 

Bạn có thể tham khảo về đối tượng sở hữu nhà ở và điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo các quy định nêu trên.

 

Theo Pháp luật Tp.HCM

Chia sẻ: