More than searching
Liên hệ quảng cáo: (028) 71060789

Doanh nghiệp vốn nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam?

28-07-2018
nhungle

Hỏi: Xin hỏi, với tư cách là pháp nhân công ty đứng trên hợp đồng mua bán, một công ty của người nước ngoài có góp vốn với người Việt Nam có được mua nhà ở không, trong những trường hợp nào?

 

Đào Đăng Minh (TP HCM)

 

Doanh nghiệp vốn nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam?

 

Trả lời:

 

Về nguyên tắc, những tổ chức kính tế có vốn góp là của nhà đầu tư nước ngoài thì việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức này được thực hiện theo các quy định tại: Điểm b, Khoản 1, Điều 159; Khoản 2, Điều 160; Điều 161 của Luật Nhà ở năm 2014; Điều 74, Điều 75, Điều 76, Điều 77 và Điều 78 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

 

Do đó, ông Đào Đăng Minh có thể đối chiếu trường hợp của mình với các điều khoản trong luật và nghị định như nêu trên để thực hiện quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật Bộ Xây dựng

 

Theo PV (Báo Chinhphu.vn)

 

Tham khảo thêm:  Cần những điều kiện gì cho người nước ngoài mua nhà Việt Nam

 

Chia sẻ: